Stafettlogg

Stafettlogg er dokumentasjon, samarbeid og gode overganger

Hva er en stafettlogg?

 En Stafettlogg er en elektronisk loggbok over tiltak og involverte personer

 I stafettloggen er alle igangsatte tiltak med vurderinger for hvert barn samlet

 I Stafettloggen beskrives de avtaler som er inngått

 Stafettloggen gir en oversikt over hvilke tjenester og hvile fagpersoner som er involvert og hvilke oppgaver de har

 Stafettloggen kan være med på å sikre gode overganger for dere og deres barn

 

Stafettloggen utarbeides alltid i samarbeid med dere som foreldre ved at dere gir samtykke.

Dere vil til enhver tid være oppdatert på det som er skrevet i loggen.

Kun barnets foreldre og de personene som foreldrene gir tillatelse til, kan få lesetilgang til stafettloggen.

http://haugesund.kommune.no/stafettloggen

https://www.youtube.com/watch?v=QZ6MShGkC5I