Planleggingsdager 2019 og 2020

Oversikt over planleggingsdagene for 2019 og 2020

Mandag 23. september 2019

Fredag 15. november 2019

Fredag 27. desember 2019

Torsdag 05. mars 2020

Fredag 22. mai 2020