SØKE PLASS

Trenger du barnehage plass?

Opptakskreterie

Vi er med på felles opptaket til Haugesund kommune.

Søknadskjema finner du på:

https://haugesund.ist-asp.com/haugesundpub

Følg linken for å legge inn søknad om barnehageplass.

Søknadsfristen er 15. februar 2019

Prisene for barnehageplass pr. 1. januar 2018 er:

 

100% plass 2910,- (makspris)

Det betales for 11 mnd. i året.

 

Det gis moderasjon for søsken 30% moderasjon for barn nr 2 og 50 % moderasjon for barn nr.3