OM BARNEHAGEN

IOGT BARNEHAGEN ble startet i august 2005. Pr.
dags dato har vi 44 hele plasser i alderen 0-6 år. Vi har to avdelinger.
Lønneberget er en 3-6 års avdeling med 30 barn (12 av disse er på utegruppa),

og Snekkerbua er en 0-3 års avdeling med 14 barn.

Vi holder åpent fra 07.00 til 16.30

Barnehagen har
5 pedagoger, 2 barn og ungdomsarbeidere og 3 assistenter. I tilegg
kommer ekstra personalet som er knyttet til barn med spesielle behov. Disse
stillingene kan endre seg fra år til år, avhengig av behov.

Barnehagen
ligger under det kommunale samordnete opptak, og har vanlige kommunale
opptakskriterier.
Iogt barnehagen forholder seg til egenbetaling/
brukerbetaling som er satt av stortinget og som er lik de kommunale satsene. Pr.
dags dato er denne 2730,- i tilegg har vi kr. 250,- som er mat/ aktivitetspenger
pr. mnd. (satsene gjelder for 100% plass).

Iogt barnehagen eies og drives
av IOGT Haugesund.
Iogt fikk testamenter rettigheten til Astrid
Lindgren.
Iogt barnehagen har derfor kaldt opp avdelingen etter hennes kjære
rollefigur Emil. Han finner du også igjen i vår logo.