OM BARNEHAGEN

IOGT BARNEHAGEN ble startet i august 2005. Pr.
dags dato har vi 36 hele plasser i alderen 0-6 år.

Vi har to avdelinger.

Lønneberget er en 3-6 års avdeling med 22 barn,

og Snekkerbua er en 0-3 års avdeling med 14 barn 

 

Vi holder åpent fra 07.00 til 16.30

 

Barnehagen har
4 pedagoger, 2 barn og ungdomsarbeidere og 3 assistenter. I tilegg
kommer ekstra personalet som er knyttet til barn med spesielle behov. Disse
stillingene kan endre seg fra år til år, avhengig av behov.

Barnehagen
ligger under det kommunale samordnete opptak, og har vanlige kommunale
opptakskriterier.
Iogt barnehagen forholder seg til egenbetaling/
brukerbetaling som er satt av stortinget og som er lik de kommunale satsene. 

Vi holder åpent hele året, ingen sommerstenging.

Iogt barnehagen eies og drives
av IOGT Haugesund.
Iogt fikk testamenter rettigheten til Astrid
Lindgren.
Iogt barnehagen har derfor kaldt opp avdelingen etter hennes kjære
rollefigur Emil. Han finner du også igjen i vår logo.