Velkommen til nytt barnehageår

15. august starter et nytt og spennende barnehageår.

Vi ønsker velkommen til et nytt barnehageår etter sommerferien, og spesielt velkommen til nye barn og foreldre.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den nye rammeplanen gjelder fra 1. august 2017

Se filmen: Ny rammeplan for barnehagen