Vann tilvenning

Vi gleder oss til vi skal begynne med vann tilvenning for førskolebarna i bassenget på Håvåsen skole.